Taksi xidmətlərinə nəzarət gücləndirilir: yeni rüsumlar, cihazlar, kartlar və cərimələr tətnbiq ediləcək

Taksi fəaliyyəti ilə bağlı yeni dövlət rüsumları, cərimələr məyyən edilir, taxoqrafların və kartların tətbiqi nəzərdə tutulur

TIME  Trend-ə istinadən bildirir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə edilən “Dövlət rüsumu haqqında” qanuna dəyişiklikdə öz əksini tapıb.

Dəyişikliyə əsasən, Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarına icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri aşağədakı kimi müəyyən edilir.

– Taksi minık avtomobilləri ılə sərnişin daşımalarına buraxılış vəsiqəsinin verilməsi: 125 manat

– hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün buraxılış kartının verilməsi: 25 manat

– Azərbaycan Respublıkası ilə xarıcı olkələr arasında avtomobıl nəqliyyatı ılə daşımaları yerinə yetirmək üçün operatorlara beynəlxalq yük və qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarına buraxılış vəsiqəsinin verilməsi: 250 manat

– Hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün buraxılış kartının verilməsi: 75 manat

– Taksi sifarişi operatoru fəaliyyətinə icazənin verilməsi: 3000 manat

Bu Qanun 2023-cü il oktyabrın1-dən qüvvəyə minir.

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə edilən “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” qanuna dəyişiklikdə sərnişindaşımalara görə buraxılış kartlarının və taxoqrafların tətbiqi nəzərə tutulub.

Dəyişkiliyə əsasən, qanuna yeni aşağıdakı anlayışlar daxil edilir:

– analoq taxoqraf – bu Qanunun 57-1-ci maddəsınin tələbləri nəzərə alınmaqla, avtonəqliyyat vasitəsınin hərəkətinə, о cümlədən qət edilmiş məsafəyə, hərəkətin sürətinə, habelə sürücülərin iş və istirahət dövrlərinə dair bütün məlumatları fasiləsiz olaraq qeydə almaq məqsədilə həmin avtonəqliyyat vasıtəsində quraşdırılan elektromexaniki nəzarət cihazı;”.

Həmçinin dəyişikliyə əsasən, aşağıdakı məzmunda 1.0.25 -1.0.36-ci maddələr əlavə edilir: “1.0.25. rəqəmsal taxoqraf – bu Qanunun 57-1-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, avtomatik rejimdə avtonəqliyyat vasıtəsinin hərəkətinə, о cümlədən qət edilmiş məsafəyə, hərəkətin sürətinə, habelə sürücülərin iş və istirahət dövrlərinə dair bütün məlumatları fasıləsiz olaraq qeydə almaq məqsədilə həmin avtonəqliyyat vasitəsində quraşdırılan elektron nəzarət cihazı;
1.0.26. rəqəmsal taxoqraf kartı – sürücünün ış və istirahət dövrlərinə dair məlumatların, habelə rəqəmsal taxoqrafla işləmək üçün tələb olunan digər məlumatların saxlanılmasını təmin edən inteqral mikrosxemli kart;
1.0.27. sürücünün taxoqraf kartı – avtonəqlıyyat vasitəsini idarə edərkən sürücünün iş və istirahət dövrlərinə dair müvafıq məlumatların saxlanılması və sürücünün şəxsiyyətinin eyniləşdirilməsi üçün istifadə edılən rəqəmsal kart;
1.0.28. daşıyıcının taxoqraf kartı – sürücünün iş və istirahət dövrlərinə dair müvafıq məlumatların taxoqrafdan yüklənilməsi üçün istifadə edilən daşıyıcıya məxsus rəqəmsal kart;
1.0.29. emalatxana taxoqraf kartı – rəqəmsal taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanılması, təmiri, sınaqlarının keçirilməsi, kalibrlənməsi və onlara texniki xıdmətin göstərilməsi, eyni zamanda rəqəmsal taxoqrafdan məlumatların yüklənilməsi üçün istifadə edilən rəqəmsal kart;
1.0.30. nəzarətçi taxoqraf kartı – sürücünün iş və istirahət dövrlərinə dair müvafiq məlumatların taxoqrafdan yüklənilməsi üçün istifadə edilən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) əməkdaşlarına məxsus rəqəmsal kart;
1.0.31. formulyar- qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarında sərnişinlər barədə məlumatı əks etdirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) informasiya sistemində elektron qaydada doldurulan sənəd;
1.0.32. bilet-uçot vərəqi – şəhərlərarası (rayonlararası) müntəzəm sərnişin daşımalarında satılmış biletlərin uçotunun aparıldığı müvafiq icra hakimiyyətı” orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) informasiya sistemində elektron formada doldurulan sənəd;
1.0.33. taksi sifarişi xidməti – telekommunikasiya vasitələrindən istifadə etməklə, taksi minik avtomobili sifariş etmək istəyən şəxsdən sifarişi qəbul edib həmin daşımaları həyata keçirən şəxsə ötürülməsi ilə bağlı ödənişli xidmət;
1.0.34. taksi sifarişi operatoru – taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımalarını həyata keçirən şəxslərə taksi sifarişi xidməti göstərən hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar;
1.0.35. buraxılış vəsiqəsi – bu Qanunun 13-cü maddəsinə uyğun olaraq, hüquqi şəxslərin və ya fərdi sahibkarların sərnişin və ya yük daşımaları sahəsində fəaliyyət göstərməsi üçün verilən icazə;
1.0.36. buraxılış kartı – buraxılış vəsiqəsi olan hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarların mülkiyyət, icarə və ya istifadə hüququ ilə malik olduğu nəqliyyat vasitələrinə verilən, icazənin əlavəsi olan kart;”.

Bununla yanaşı, Azərbaycanda sərnişindaşımalara görə yeni cərimələr müəyyən edlir.

Bununla bağlı məsələ Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə edilən İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklikdə öz əksini tapıb.

Dəyişikliyə əsasən, buraxılış vəsiqəsi olmadan daşıyıcı tərəfindən taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşınmasının təşkilinə görə – vəzifəli şəxslər iki yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər min manat məbləğində cərimə edılir.

Buraxılış kartı olmadan və ya avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşıma
qaydalarını pozmaqla taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşınmasına görə – qırx manat məbləğində cərimə edilir.

Buraxılış kartı olmadan və ya avtomobil nəqliyyatı ilə qeyri-müntəzəm sərnişin
və yük daşıma qaydalarını pozmaqla yük və qeyri-müntəzəm sərnişin daşınmasına görə – əlli manat məbləğində cərimə edilir.

Buraxılış vəsiqəsi olmadan daşıyıcı tərəfindən yük və qeyri-müntəzəm sərnişin
daşınmasının təşkilinə görə – vəzifəli şəxslər üç yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər min iki yüz manat məbləğində cərimə edilir.

Leave a Reply