Qlaukomanın əsas əlamətləri nədir?

Qlaukoma gözdaxili təzyiqin artması nəticəsində gözün optik sinirinin atrofiyasına və xəstənin görmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olan xəstəlikdir.

TIME TƏBİB-ə istinadən bildirir ki, qaukomanın əsas əlamətləri aşağıdakılardır:

– gözdə ağrı,

bulanıq görmə,

– işıq ətrafında rəngli halqaların görülməsi,

– qusma və s.

Qlaukoma xəstəliyi üzrə risk faktorları siyahısına genetik faktorlar, hipertoniya, şəkər xəstəliyi, qanazlığı, gərgin həyat tərzi, göz travmaları və s. daxildir.

Leave a Reply