Qaz qurğuları, qazdan istifadəyə dair tələblər və istismar zamanı təhlükəsizlik qaydaları təsdiqləndi

Nazirlər Kabinetinin 36, 37 və 38 №-li Qərarı ilə “Qaz qurğularının tikintisinə, qurulmasına, istismarına və işçi vəziyyətdə saxlanmasına dair” və “Qaz qurğularının qazın atmosferə buraxılmamasına, habelə qazın təzyiqinə, temperaturuna, tərkibinə və digər göstəricilərinə dair” tələblər və “Tüstü bacalarının istismarında təhlükəsizlik texnikası” qaydası təsdiq edilib.

TIME rəsmi mənbəyə istinadən bildirir ki, təsdiq edilmiş qərarlarda:

– qaz qurğularının tikinti-quraşdırma işlərinin tikinti obyektlərinin qaz təchizatına dair layihə sənədinin, şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin və qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydalarının tələblərinə uyğun həyata keçirilməsi,

-istehlakçılar tərəfindən qaz qurğularının onların texniki pasportlarında göstərilmiş qaydada təhlükəsiz istismar edilməsi və işçi vəziyyətdə saxlanılması,

-istehlakçıya satılan qazın keyfiyyət göstəricilərinin qüvvədə olan dövlət standartlarının tələblərinə uyğunlaşdırılması,

-qaz qurğularının qazın atmosferə buraxılmamasına dair tələblərin müəyyən edilməsi və bu sahədə mütəmadi nəzarətin həyata keçirilməsi

-tikinti obyektlərinin tüstü bacalarının layihələndirilməsinin və tikintisinin şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin yanğın təhlükəsizliyinə dair qanunvericiliyin və qüvvədə olan qaz təchizatı üzrə layihələndirmə normalarının tələblərinə uyğun həyata keçirilməsi,

-istehlakçılar tərəfindən tüstü bacalarının təhlükəsiz qaydada istismar edilməsi və işçi vəziyyətdə saxlanılması təmin ediləcək.

Leave a Reply