Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasının 31-ci il dönümünü qeyd edir

Bu gün, 18 oktyabr tarixində, Azərbaycan Müstəqilliyin Bərpası Gününü qeyd edir. Ölkəmiz 1991-ci ilin 18 oktyabr tarixində müstəqil Azərbaycan dövlətinin, siyasi və iqtisadi quruluşunun əsaslarının qurulması haqqında Konstitusiya Qanununun qəbul edildiyi günü bərpa edib. Azərbaycan Prezienti İlham Əliyevin 2021-ci il 15 oktyabr tarixində imzaladığı sərəncama əsasən oktyabrın 18-i Müstəqilliyin Bərpası Günü elan edilib.

Müasir Azərbaycan 1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28-dək mövcud olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir.

30 Avqust 1991-ci ildə Azərbaycan Ali Sovetinin fövqəladə sessiyasında respublikanın dövlət müstəqilliyinin bərpasına dair Bəyannamə qəbul edilib:

“Azərbaycan Respublikası Ali Şurası, Azərbaycan xalqının ən yüksək dövlət mənafelərini rəhbər tutaraq və iradələrini ifadə edərək, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə dair Konstitusiya Qanunlarına əsaslanaraq beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan müstəqil bir dövlət kimi mövcud olduğunu qeyd etdi. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin əsasları, Azərbaycan xalqının taleyi üçün məsuliyyətini dərk edərək və Azərbaycan xalqının sərbəst inkişafını təmin etmək, milliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına beynəlxalq aktlarda nəzərdə tutulmuş insan hüquqlarını və əsas azadlıqlarını təmin etmək, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin təhlükəsizliyini və toxunulmazlığını təmin etmək müqəddəs vəzifəsini rəhbər tutaraq, respublikanın bütün vətənpərvər qüvvələrinin birləşdirilməsinin zəruriliyini dərk edərək, Azərbaycan Respublikasının və xalqının mənafelərinə zidd olmayan beynəlxalq müqavilələri, konvensiyaları və digər sənədləri tanıyaraq, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı bir təhdidin qarşısını almağa çalışıb. Prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini beynəlxalq birliyə üzv dövlətlər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmasına ümid edərək beynəlxalq birliyin üzvü olan dövlətlərlə bərabər münasibətlər qurmağa hazır olduqlarını ifadə edərək, SSRİ-nin bütün respublikaları ilə dostluq əlaqələrini davam etdirərək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində, digər beynəlxalq hüquqi müqavilələrdə və konvensiyalarda təsbit edildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasını elan edir”

Eyni zamanda, “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı qəbul edildi.

O dövrdə çətin bir siyasi və iqtisadi vəziyyətdə olan Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələr, Türkiyə (9 noyabr 1991), Rumıniya (11 dekabr 1991), Pakistan (13 dekabr 1991), İsveç (23 dekabr 1991), İran idi. (25 dekabr 1991), ABŞ (23 yanvar 1992), Rusiya (10.04.1992). 2 mart 1992-ci ildə Azərbaycan BMT-yə üzv oldu və bundan sonra müstəqilliyi dünya ictimaiyyəti tərəfindəb faktiki olaraq tanındı.

Tarix göstərir ki, müstəqilliyi əldə etmək onu qorumaq qədər çətin deyil, ancaq Azərbaycan bunu bacardı. Bu gün müstəqilliyimizin və tanınmağımızın 31-ci ilini qürur və sevinc hissi ilə qeyd edirik və fərəhlə deyə bilərik ki, ölkənin müstəqilliyini bütün ağırlaşdıran şərtlərə baxmayaraq qoruyub saxlaya bilmişik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmişik, və 30 il Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarımızı azad etmişik. Bu gün işğaldan azad edilmiş torpaqlarda ölkəmiz sürətlə quruculuq işləri aparır və çox yaxın zamanda qaçqın və məcburi köçkünlərimizin hamısı öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar və firavan həyat sürəcəklər. Azərbaycan dövləti bütün maneələrə baxmadan hər cəhətdən müstəqil bir dövlət kimi yaşamağı öyrənib və yeni reallıqda inkişaf etməkdə davam edir.

Bu gün tətil kimi qeyd olunsa da, iş günüdür.

Leave a Reply Cancel reply