Azərbaycan Milli Qurtuluş Günününü qeyd edir

Bu gün, 15 iyun, Azərbaycan xalqı Milli Qurtuluş Gününün 29-cu ildönümünü, ərazi bütövlüyünü təmin edən, qalib ölkə olaraq qeyd edir.

Azərbaycanda 1991-ci ildə müstəqillik qurulduqdan sonra bir güc böhranı yaşandı. Gənc Azərbaycan Respublikasında fərdlər və qruplar arasında ölkənin rəhbərliyi uğrunda mübarizə gedirdi. 14 May 1992-ci ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra Xalq Cəbhəsi fəaliyyətinin ilk günündən ölkəni idarə etmək üçün tam bir acizliyini göstərdi. Dövlətin ictimai həyatının bütün sahələrində xaos müşahidə edildi, əhali yoxsullaşma ərəfəsində idi və nəticədə sosial gərginlik artmağa başladı. 

1993-cü ilin yayında Azərbaycanda həqiqi bir vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandı. Sonra Xalq Cəbhəsi Naxçıvandan xalqın və ölkə rəhbərliyinin dəvətlərini qəbul edərək 9 iyunda Bakıya gələn və iyunun 15-də Cümhuriyyət Ali Sovetinin sədri seçilən Azərbaycanın görkəmli lideri – Heydər Əliyevi böhrən vəziyyətində olan ölkəyə rəhbərlik etməyə razılaşdı.

15 iyun 1993-cü ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin (1993-2003) hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Xalqının Milli Qurtuluş Günü təsis edilib. Bu gün Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyinə qayıtdı və Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçildi və həmin gün Milli Məclisdə çıxışında aşağıda kı, sözləri dedi:

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 1918-ci ildə yaranmış ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının ənənələri əsasında, müasir tələblərlə, dünyada gedən proseslərlə bağlı olaraq təmin olunmalıdır. Bu sahədə mən daim çalışacağam və heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini harda olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm. Bununla əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, mənim fikrimcə, Azərbaycan Respublikası bundan sonra onun başına nə gəlirsə-gəlsin, müstəqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil olmayacaq, heç bir başqa dövlətin əsarəti altına düşməyəcək. Keçmiş Sovetlər İttifaqının bərpa olunması, Azərbaycan Respublikasının da ora daxil olması ehtimalı haqqında bəzi şayiələr, fikirlər gəzir. Bunlar xülyadır. Mən bu fikirləri rədd edirəm və bütün Azərbaycan vətəndaşlarını bu fikirləri rədd etməyə dəvət edirəm. Respublikanın qarşısında çox böyük və ağır vəzifələr durur. Müstəqilliyi, suverenliyi təmin etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqları geriyə qaytarılmalıdır. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır, müharibə qurtarmalıdır, sülh yaranmalıdır. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sülh və əminamanlıq şəraitində yaşayıb öz dövlətini özü istədiyi kimi qurmalıdır.

Heydər Əliyev

15 iyun tarixi ölkə tarixinə Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü kimi düşdü.

Bu il Azərbaycan xalqı Milli Qurtuluş Gününü artıq azad edilmiş Qarabağ torpağında qeyd edir və bu bizim bir dövlət kimi uğurlarımızın ən əhəmiyyətlisidir.

Bu gün biz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin gələcəkdə görmək istədiyi Azərbaycanda yaşayırıq və bizim vətəndaş borcumuz, artıq onu dediyi kimi, istədiyimiz dövləti istədiyimiz kimi qurmaqdır.

Biz, bir xalq olaraq, özümüzü təsdiqləyə bildik, Milli Qurtuluş Günümüz mübarək olsun!

Leave a Reply