Sənaye istehsalı artıb

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2022-ci ilin yanvar-may aylarında 34,9 milyard manatlıq və ya 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,3 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilib. Neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 1,1 faiz, qeyri neft-qaz sektorunda isə 14,3 faiz artıb.

TIME   rəsmi mənbəyə istinadən bildirir ki, sənaye məhsulunun 75,7 faizi mədənçıxarma sektorunda, 20,3 faizi emal sektorunda, 3,5 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, 0,5 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olub.

Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft hasilatı 2,7 faiz azalıb, əmtəəlik qaz hasilatı isə 18,5 faiz artıb.

Emal sektorunda sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 4,5 dəfə, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 2,9 dəfə, əczaçılıq məhsullarının istehsalı 2,1 dəfə, tikinti materiallarının istehsalı 64,0 faiz, mebel istehsalı 60,7 faiz, elektrik avadanlıqlarının istehsalı 56,7 faiz, maşın və avadanlıqların istehsalı 51,9 faiz, geyim istehsalı 50,6 faiz, hazır metal məmulatlarının istehsalı 43,3 faiz, metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 34,2 faiz, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 25,2 faiz, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 19,9 faiz, kağız və karton istehsalı 17,5 faiz, qida məhsullarının istehsalı 8,9 faiz, ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 6,8 faiz artıb, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 4,3 faiz, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı 4,7 faiz, tütün məmulatlarının istehsalı 7,2 faiz, içkilərin istehsalı 10,4 faiz, neft məhsullarının istehsalı 18,4 faiz, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 20,5 faiz, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 24,6 faiz azalıb.

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 2,4 faiz, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 9,2 faiz artıb.

Leave a Reply Cancel reply