Sahibkarlara ixrac olunan məhsulların fumiqasiyası xidmətləri təklif olunur

Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzi ixrac olunan məhsullarda, istehsal və saxlanma yerlərində fumiqasiya  tədbirləri davam etdirir.

Mərkəzi tərəfindən cari ilin noyabr ayı ərzində fiziki və hüquqi şəxslərin müraciəti əsasında Respublika ərazisində 24847.19 ton dənli və paxlalı bitkilərin məhsulları, yemlər, texniki yüklər, qurudulmuş meyvələr və digər materiallar (tütün, pambıq, biyan və digər karantin nəzarətində olan materiallar, 24611.46 m3 meşə materialları (taxta altlıqlar (paletlər), qutular və s), 42605 m3 saxlanma yeri, 1948 m3 yaş meyvə- tərəvəz (xüsusi kameralar və digər hermetik yerlər), 48000 mistixana zərərsizləşdirilib.

Zərərsizləşdirmə tədbirləri karantin nəzarətində olan məhsulların becərilməsi, tədarükü, saxlanması, daşınması, emalı, satışı, habelə onların idxalı, tranziti və ixracı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir. Tələblərə riayət etməyən şəxslər fitosanitar tədbirlərin pozulmasına görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Yüksək toksiki maddələr olduğuna görə qeyri-dövlət fitosanitar xidməti subyektləri tərəfindən fumiqasiya tədbirlərinin aparılmasına yol verilmir.

Bildiririk ki, mərkəzin fumiqasiya dəstələri tərəfindən sahibkarların müraciəti əsasında beynəlxalq standartların tələblərinə və mövcud təlimata uyğun olaraq operativ və keyfiyyətli fumiqasiya tədbirləri  həyata keçirilir. Xidmətlərdən istifadə etmək üçün Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzinə (Tel: 012-563-58-45 (daxili:126); 050-644-74-15; 070-965-62-14, (fumiqasiya@axa.gov.az) müraciət edə bilərlər. 

Leave a Reply