Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyidir

Bu gün, 18 oktyabr, Azərbaycan 1991-ci ildə Dövlət Müstəqilliyi və müstəqil Azərbaycanın dövlətinin, siyasi və iqtisadi quruluşunun əsaslarının qurulması haqqında Konstitusiya Qanununun qəbul edildiyi günün yubileyidir – 30-cu ili qeyd edilir.

18 oktyabr 2021-ci ilin özəlliyi həmdə ondadır ki, bu gün müstəqilliyimizin 30-cu ilinu biz artıq Zəfər çalmış bir ölkə kimi, qürurla qeyd edirik, işğal altında olan torpaqlarımızda həyata keçirəcəyimiz layihələri planlaşdıraraq və gələcəyi böyük ümidlərlə qeyd edirik. Düşmənin dağıdıb cəhənnəmə çevirdiyi Qarabağı sürətlə bərpa edərək, inkişaf etdirərək yeni nailiyyətlərə doğru el birliyi ilə addımlayırıq. Xalq birliyi və dövlət başçımızın siyasi qələbələri sayəsində qoruyub saxladığımız müstəqilliyimizin bu ilində, fərəhlə, yetişdirdiyimiz güclü və ağıllı gənc nəslimizi, gələcəyimizin zəmanətçilərini müşahidə edirik.

Tarixi sənədlərə görə, Azərbaycan 1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28-dək mövcud olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir.

30 Avqust 1991-ci ildə Azərbaycan Ali Sovetinin fövqəladə sessiyasında respublikanın dövlət müstəqilliyinin bərpasına dair Bəyannamə qəbul edilib:

“Azərbaycan Respublikası Ali Şurası, Azərbaycan xalqının ən yüksək dövlət mənafelərini rəhbər tutaraq və iradələrini ifadə edərək, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə dair Konstitusiya Qanunlarına əsaslanaraq beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan müstəqil bir dövlət kimi mövcud olduğunu qeyd etdi. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin əsasları, Azərbaycan xalqının taleyi üçün məsuliyyətini dərk edərək və Azərbaycan xalqının sərbəst inkişafını təmin etmək, milliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına beynəlxalq aktlarda nəzərdə tutulmuş insan hüquqlarını və əsas azadlıqlarını təmin etmək,Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin təhlükəsizliyini və toxunulmazlığını təmin etmək müqəddəs vəzifəsini rəhbər tutaraq, respublikanın bütün vətənpərvər qüvvələrinin birləşdirilməsinin zəruriliyini dərk edərək, Azərbaycan Respublikasının və xalqının mənafelərinə zidd olmayan beynəlxalq müqavilələri, konvensiyaları və digər sənədləri tanıyaraq, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı bir təhdidin qarşısını almağa çalışıb. Prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini beynəlxalq birliyə üzv dövlətlər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmasına ümid edərək beynəlxalq birliyin üzvü olan dövlətlərlə bərabər münasibətlər qurmağa hazır olduqlarını ifadə edərək, SSRİ-nin bütün respublikaları ilə dostluq əlaqələrini davam etdirərək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində, digər beynəlxalq hüquqi müqavilələrdə və konvensiyalarda təsbit edildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasını elan edir”.

Eyni zamanda, “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı qəbul edilib.

O dövrdə çətin bir siyasi və iqtisadi vəziyyətdə olan Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələr, Türkiyə (9 noyabr 1991), Rumıniya (11 dekabr 1991), Pakistan (13 dekabr 1991), İsveç (23 dekabr 1991), İran idi. (25 dekabr 1991), ABŞ (23 yanvar 1992), Rusiya (10.04.1992). 2 mart 1992-ci ildə Azərbaycan BMT-yə üzv oldu və bundan sonra müstəqilliyi dünya ictimaiyyəti tərəfindəb faktiki olaraq tanındı. Bu gün yuxarıda göstərilən tərəfdaşlar siyahıs, ilkin vəziyyətində kiçik istisnalarla, eynilə dəyişməz olaraq qalmağı ilə yanaşı xeyli genişlınib və dünyanın bir çox ölkəsi Azərbaycanın müstəqilliyini və ərazi bütpvlüyünü tanıyır və dəstəkləyir.

Tarix göstərir ki, müstəqilliyi əldə etmək onu qorumaq qədər çətin deyil, ancaq Azərbaycan bunu bacardı. Bu gün müstəqilliyimizin 30-cu ilini qürur və sevinc hissi ilə qeyd edirik, ölkənin müstəqilliyini bütün ağırlaşdıran şərtlərə baxmayaraq qoruyub saxlaya bilmişik, Qarabağı işğaldan azad etməyə nail olmuşuq, çox sayda qaçqın və məcburi köçkünə və xəyanətkarların hiyləgərliyinə baxmayaraq öz dövlətimizi hər cəhətdən müstəqil bir dövlət kimi qurub inkişaf etdirə bilmişik.

Leave a Reply